ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Servei

Subministrament i implantació d’una plataforma d’interconnexió de registres per a les entitats del govern balear i la llicència del producte instal·lat als municipis de menorca per al compliment de les especificacions de l’esmentada interconnexió

Núm. Exp: 

Data aprovació: 02-03-2010

Òrgan aprovació: Conseller Delegat - SILME

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 125.719,12 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-03-2010

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
SILME
Domicili: C/ Borja Moll, núm. 51
Localitat i codi postal: Maó, 07702
Telèfon: 971 35 27 10
FAX: 971 35 45 95


Documentació

Adjudicació Provisional:

Data adjudicació provisional: 08-03-2010 14:54:41  

Data acord: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Conseller Delegat - SILME

Empresa: Tècniques de gestió de la Informació

Import: 125.719,12 €

       
Adjudicació Definitiva

Data adjudicació definitiva:16-03-2010

Data acord: 16-03-2010

Òrgan aprovació: Conseller Delegat - SILME

Empresa: Tècniques de gestió de la Informació

Import: 125.719,12 €
 


 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca