ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

Tercera etapa

Canvi d'entorn.

Sistema distribuït CLIENT- SERVIDOR

Base de dades: SQL Server (Microsoft)

Llenguatje de programació : DELPHI

Per poder assolir aquest objectiu en un termini de temps raonable, es treballa conjuntament amb una altre empresa TGI, de Barcelona

 
 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca