ESQUERRA
Estru

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

La xarxa de SILME

L'objectiu fonamental de Silme S.A és el manteniment i instal·lació de tot el Hardware i el Software de que disposen el Consell i els ajuntaments.

Per optimitzar els recursos inter-institucionals s'ha creat una xarxa telemàtica inter-municipal que permet la comunicació supra-municipal amés de flexibilitzar l'administració de tots els servidors de la xarxa i els seus aplicatius.

Aplicatius que s'han estandaritzat i homologat per assolir un grau alt de compatibilitat entre totes les tasques relatives a la vida institucional i activitats que desenvolupen les asministracions públiques front els ciutadans.

 
 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca