C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
 
 
Reptes tecnològics de l’administració públicaJornada de debat organitzada en el marc del 30è aniversari de Silme
Benvingut a SILMEL'objectiu fonamental de Silme S.A és el manteniment i instal·lació de tot el Hardware i el Software de que disposen el Consell i els ajuntaments.
 
ESQUERRA
 

Menu
 
DRETA
AGENDA PROPERES ACTIVITATSEs treballa també en estreta col·laboració amb altres entitats com La Caixa, Sa Nostra,Universitat de les Illes Balears, en diversos projectes conjunts.


Per optimitzar els recursos inter-institucionals s'ha creat una xarxa telemàtica inter-municipal que permet la comunicació supra-municipal.


Aplicatius que s'han estandaritzat i homologat per assolir un grau alt de compatibilitat entre totes les tasques relatives a la vida institucional.
 
Usuaris IntranetECDL - Centro examinador Autorizado
ECDL es la acreditación oficial y de carácter internacional, que otorga el reconocimiento de poseer una formación básica y completa en informática a nivel de usuario.
La acreditación se obtiene tras superar un test que puede realizarse en cualquiera de los Centros de Pruebas Homologados repartidos por todo el estado.
Mes informació
 
MÉS NOTÍCIES ÚLTIMES NOTÍCIES
Llistat de publicacions
 
AGENDA PROPERES ACTIVITATS TOTS JOVENTUT ALS MUNICIPIS
Llistat de publicacions
 
 

Assessor jurídic (finalitzada)

Convocatòria oberta per cobrir una plaça vacant d’Assessor/a Jurídic/a

El termini per la presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 de març de 2020.

Programador sènior

Precisa Programador Sènior

Es requereix:

Titulació: Diplomat universitari o FP Grau Superior en informàtica o equivalent

Experiència laboral en el desenvolupament d’aplicatius informàtics (mínim 3 anys)

Coneixements en tecnologia plataforma .NET i C#, SQL, programació orientada a objectes i web service (SOAP)

Es valoraran els següents coneixements:

Eina tipus GIT o CVS o similar
Backoffice
Tecnologia web ASP.NET
Devolupament web service (Rest)
Tecnologia àgils de desenvolupament
Maquetació pàgina web HTML5 i CSS
Desenvolupament d’aplicatius en dispositius mòbils

Incorporació immediata, previ examen i entrevista personal

Termini per la presentació de sol·licituds fins dia 23 de gener (inclòs). Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova escrita

 Relació definitiva d'admesos i exclosos

 Relació provisional d'admesos i exclosos
 
 Bases

 Sol·licitud
 
 

 

Tècnic en Gestió de Nòmines

Precisa per al departament d’assistència a l’usuari Tècnic en Gestió de Nòmines

Es requereix :

- Titulació: Tècnic en Gestió Administrativa o equivalent
- Experiència laboral en la gestió de contractes, nòmines i assegurances socials (mínim 5 anys)
- Permís de conduir: Classe B
- Vehicle propi

Incorporació immediata, previ examen i entrevista personal

Termini per la presentació de sol·licituds: fins al 28 d’octubre (inclòs).


 Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova escrita

 Relació definitiva d'admesos i exclosos

 Relació provisional d'admesos i exclosos

 Bases

 Sol·licitud

 

 

Enginyer/a tècnic en Telecomunicacions (finalitzada)

Precisa Enginyer/a tècnic en Telecomunicacions

Es requereix :

Titulació: Enginyer Tècnic en Telecomunicacions o equivalent.
Certificat de català nivell B2 o equivalent
Permís de conduir: Classe B.

Incorporació immediata, prèvia entrevista personal.

Termini per la presentació de sol·licituds: fins al 22 de febrer (inclòs).


 Resultat final

 Resultat final provisional

 Resultat prova llengua catalana

 Relació definitiva d'admesos i exlosos
 

 Relació provisional d'admesos i exclosos

 Bases

 Titulació de llengua catalana

 Sol·licitud
 
 
 

Oferta de feina (finalitzada)

Precisa Tècnic en Administració de Sistemes Informàtics

Es requereix :

- Títol de Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics o equivalent.
- Experiència en Administració de Sistemes Operatius: Linux i Windows.
- Experiència en Administració de Xarxes i Comunicacions.
- Permís de conduir Classe B.

Incorporació immediata, previ procés selectiu.

 Procés selectiu de Tècnic en Administració de Sistemes

Interessats/des enviar currículum vitae, abans de 4 de març, a l’adreça de correu electrònic rrhh@silme.esLlistat Admesos

Llistat Admesos Prova de Tècnic d'Administració de Sistemes
Dia: Dijous, 17 de Març 2016
Hora: 09:00h
Lloc: Consell Insular de Menorca- Saló de Plens.

 Llistat Admesos


Resultat de la prova del procés selectiu

El resultat de la prova del procés selectiu de tècnic en administració de sistemes, resta d'acord amb el següent quadre resum:

 Resultat de la prova


RESULTAT FINAL del procés selectiu de Tècnic en administració de sistemes.

El resultat final del procés selectiu de tècnic en administració de sistemes, resta d'acord amb el següent quadre resum:

 RESULTAT FINAL
 
 
C/ Borja Moll, 51 - 07702 - Maó - Tel.971 35 27 10 - servei@silme.es
SILME - Serveis d’informatica Local de Menorca
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca Consell Insular de Menorca